Støttar produksjonen av kortfilm som skal promotere lokale reisemål med 20.000 kroner

Bremanger kommune støttar filmprosjektet til Visit Nordfjord AS, der dei skal lage ein kortfilm om historia om Kristian Bing, med 20.000 kroner.

Hornelen i Bremanger kommune vil vere eit av reisemåla som skal promoterast i kortfilmen.  Foto: Erling Wåge

Nyheter

Visit Nordfjord ønskjer å lage ein kortfilm baserert på historia om Kristian Bing, bergensaren som i 1897 fekk stor oppmerksomhet å ha klatra opp Hornelen, ei bedrift berre Olav Tryggvason etter segnet skal ha utført før han. Bing var også den som i 1912 avdekka helleristingane i Vingenfeltet i ved Bremanger.