Utfordrer kommunestyrene til å redde lokalt næringsliv

Hovedorganisasjonen Virke kommer med fire anbefalinger til landets kommunestyrerepresentanter i en situasjon der åtte av ti bedrifter innen handels- og tjenestenæringen i Norge har permittert eller skal permittere ansatte.

– Kommunen er hjørnesteinen i det lokale virkemiddelapparatet, sier administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristiansen. (Pressefoto) 

Nyheter

Tall fra Virkes medlemsundersøkelse viser at mer enn 8 av 10 bedrifter i handels- og tjenestenæringen enten har permittert eller skal permittere ansatte. Derfor kommer Virke med fire anbefalinger til hvordan de 9 344 kommunestyrerepresentantene i Norge kan bidra til å redde lokalt næringsliv.