Koronasmitta får 20.000 kroner i bot

Vest politidistrikt ga mandag et forelegg på 20.000 kroner til en privatperson for brudd på smittevernloven.
Nyheter

Vedkommende er bekreftet smittet med Covid-19 og forelegget ble gitt etter at vedkommende brøt lovpålagt isolasjon og oppsøkte en fest natt til søndag. Politiet har i helgen etterforsket saken og avhørt flere personer.

– Vedkommende har blitt orientert om forelegget mandag. Betales ikke boten, risikerer vedkommende fengsel i 40 dager. Vi håper folk skjønner alvoret i situasjonen landet står i og innretter seg etter gjeldende lover, regler og retningslinjer, sier påtaleleder i Vest politidistrikt, Gunnar Fløystad, i en pressemelding.


Politiet har fokus på å informere og førebygge

– Vi ber om at folk tar det ansvaret som er pålagt oss alle

Åse Romuld ved Måløy lensmannskontor har ei klar oppmoding til innbyggjarane når vi no gå inn i helga. – Festar og samlingar skal ikkje finne stad.


Av hensyn til personvern ønsker ikke Vest politidistrikt å gi noen ytterligere detaljer om hendelsen, samt vedkommendes alder, kjønn eller hvor i politidistriktet hendelsen skjedde.

Politidistriktet har i helgen registrert 50 oppdrag relatert til korona, hvor av ett tilfelle resulterte i nevnte straffesak. Politiet har i utgangspunktet en forebyggende rolle for å hjelpe innbyggere og virksomheter å forebygge smitte.

– Politiet forholder seg til sentrale lover og forskrifter. Selv om folks oppførsel ikke er direkte straffbar, kan vi av smittevernhensyn pålegge folk å bryte opp sammenkomster eller andre aktiviteter som kan utgjøre en økt smittefare. Dersom innbyggerne ikke følger politiets pålegg, kan dette være straffbart. Men vi forsøker i all hovedsak å jobbe forebyggende og gi god veiledning til innbyggerne der vi kan, sier stabssjef Kjetil Øyri som har det operative ansvaret i Vest politidistrikt i forbindelse med koronahåndtering.


Stille og rolig helg for politiet

– Alle ser stort sett ut til å respektere tiltakene fra myndighetene

Det har vært en stille og rolig helg for politiet.


Politiet kan ikke fastsette et antall for hvor mange mennesker som kan møtes privat og oppfordrer den enkelte til å bruke sunn fornuft og selv foreta en nøktern vurdering om hva som er forsvarlig. Råd og retningslinjer fra helsemyndighetene er førende og politiet kan til enhver tid gripe inn for å ivareta allmenhetenes sikkerhet.

– Klare lovbrudd vil bli forfulgt. Det er gjort klart av riksadvokaten av lovbrudd som innebærer brudd på bestemmelser som skal bidra til å redusere smitterisiko skal prioriteres. Vi kommer derfor også fremover til å ta brudd på smittevernloven som er straffesanksjonert på største alvor, sier Fløystad.