Banken etablerer koronafond på 100 millioner kroner til støtte for frivillige lag og foreninger

– Ekstraordinære tider krever ekstraordinære tiltak, sier Hallgeir Isdahl, styreleder i Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest.

Oppretter fond: Konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth mener dette viser styrken i sparebankmodellen.   Foto: Eivind Senneset, Sparebanken Vest

Nyheter

– Derfor har vi raskt snudd oss rundt og vedtatt en betydelig tildeling for å kompensere for bortfall av inntekter til rekken av lag og foreninger som står for svært viktig og verdifulle arbeid for å sikre gode fritidsaktiviteter for barn og unge over hele Vestlandet, legger han til.