Håper på kompensasjon fra kommunen etter avlysning

Sitter igjen med stor leverandørkostnad og bortfall av inntekter på nær 100.000

Måløy Musikklag har sendt inn en søknad om kompensasjon for bortfall av inntekter til Kinn kommune etter at Dansegallaen måtte avlyses.

– Måløy Musikklag forstår alvoret i situasjonen vi nå står i og stiller seg helt klart bak vedtaket kommunen gjorde. Det er likevel viktig å påpeke at avlysningen av arrangementet så tett opp mot gjennomføringen får store økonomiske konsekvenser for oss, skriver musikklaget.  Foto: Bjørn Erik Drabløs

Nyheter

Måløy Musikklag viser i søknaden forståelse for at kommunen la ned forbud mot å arrangere Dansegallaen for å hindre spredning av koronasmitte, men håper at kommunen kan kompensere noe av det økonomiske tapet.