Sivilingeniør ber fylkeskommunen se på vegen på nytt

– Kostnadene for skikkelige gatelys vil uansett bli lav sammenlignet med bygging av gang- og sykkelveg

Sivilingeniør Ragnar Hagen viser til at fylkeskommunen har avslått muligheten for veglys på strekningen fv. 5715 mellom Måløy og Halnes, når han i et brev ber fylkeskommunen foreta en ny vurdering av denne vegstrekningen.

Sivilingeniør Ragnar Hagen viser til at fylkeskommunen har avslått muligheten for veglys på strekningen fv. 5715 mellom Måløy og Halnes, når han i et brev ber fylkeskommunen foreta en ny vurdering av denne vegstrekningen.   Foto: Erling Wåge

Nyheter

– Med de enorme etterslep som vi har på fylkesvegvegnettet er det dessverre blitt slik at de som roper høyest kommer lengst fram i køen. I vårt tilfelle var det et forsiktig spørsmål fra Halnes om å få noen lys på de gamle stolpene på vegen til Måløy. Men med sin tolkning av håndbok N100 avviser fylkeskommunen kravet. Jeg tillater meg å be Vestland fylkeskommune om å ta en ny og grundigere vurdering av behovet for belysning på hele fv. 5715 på strekningen Måløy-Vågsvåg, skriver Ragnar Hagen.