Disse elleve fartøyene får fiske etter makrellstørje i år

I 2020 kan til sammen elleve fartøy, hvorav åtte ringnotfartøy og tre linefartøy, delta i fisket etter makrellstørje. Bluefin fra Florø er blant dem.

I 2020 kan til sammen elleve fartøy, hvorav åtte ringnotfartøy og tre linefartøy, delta i fisket etter makrellstørje. Bluefin fra Florø er den mest lokale båten.   Foto: Fjordenes Tidende

Nyheter

Fiskeridirektoratet har nå gjennomført en loddtrekning blant de kvalifiserte søkerne og listen over fartøy er klar. Trekningen danner grunnlag for en rulleringsliste, og fartøyene som har blitt trukket ut får en opsjon på deltakelse i fisket etter makrellstørje i to år. Det vil avhenge av størrelsen på den norske kvoten om disse to årene vil bli påfølgende eller ikke.