Har etablert egen avdeling for smittede pasienter som ikke kan bo hjemme

Pasienter med påvist koronasmitte som har behov for tett oppfølging vil nå få plass på en egen nyetablert avdeling i Deknepollen.

Slik ser en av sengeplassene ut. Gry Bakke (til venstre) er innleid fra kommunen for å etablere tilbudet. Anita Solberg (til høyre) er tjenesteleder i hjemmesykepleien.  Foto: Privat

Nyheter

Det er nå etablert en egen kohort-avdeling i Deknepollen for koronasmittede pasienter, som av ulike årsaker ikke kan være hjemme, bekrefter fastlege ved Måløy legekontor, Rune Nordpoll, til Fjordenes Tidende.

Dette tilbudet er kommunene blitt pålagt å ha på plass i forhold til den situasjonen man nå har kommet i.

Nordpoll forteller at det er forventet at sykehusene vil få en større pågang av pasienter, og at smittede pasienter etter hvert må skrives ut for at sykehuset skal få plass til nye pasienter.

For å unngå å få smitte inn på sykehjemmet, blir dette tilbudet nå etablert.

– Sånn som det er nå, har vi ikke noe smitte på Kulatoppen. Det er noe vi fortsatt ønsker å unngå, utfordringen er at kommunen fort kan komme i en situasjon der en koronasmittet pasient blir skrevet ut fra sykehuset og ikke kan reise hjem. Pasienten vil da ha behov for et tilbud med tett oppfølging av helsepersonell gjennom døgnet. Kohort-avdelingen er opprettet for denne pasientgruppen, sier Jeanette Jensen, spesialrådgiver helse og velferd i Kinn kommune til Fjordenes Tidende.

Det er åtte sengeplasser klare ved den nye kohort-avdelingen i Deknepollen.  Foto: Privat

Det er den kommunalt eide boligen i Deknepollen, som vanligvis brukes til avlastning for barn med ulike behov, som nå skal benyttes til dette. Avlastingstilbudet er foreløpig stengt, og denne boligen vil nå i stedet kunne ta imot inntil åtte koronasmittede pasienter.

Selv om det per nå ikke er påvist smitte i Måløy-delen av Kinn kommune, er avdelingen allerede rigget klar til å ta i mot den første pasienten når den kommer.

Det regnes med å være behov for ti ansatte, når alle åtte sengeplasser er fulle. Dette er ansatte i pleie- og omsorgstjenesten som allerede har sagt seg villig til å jobbe på avdelingen, i tillegg til noen frivillige. Det vil være en egen fast bemanning på avdelingen..

– Det vil være en grunnbemanning gjennom hele døgnet knyttet til avdelingen og vi står klare til å øke bemanningen etterhvert som det kommer flere pasienter, sier Anita Solberg, tjenestestedsleder i sone Måløy heimesjukepleien.