Innbyggerne fikk ikke medhold i klage - prosjektet blir gjennomført med visse endringer

Olje- og energidepartementet gir ikke innbyggerne, som har klaget på Okla vindkraftverk på Stadlandet, medhold.

Det er i her vindkraftparken på Stadlandet er planlagt.  Foto: Privat

Nyheter

Et innbygger-initiativ fra Stad kommune har fulgt saken. Arbeidsgruppa for initiativet har klaget på NVEs endringsvedtak, men har også begjært omgjøring av selve konsesjonsvedtaket fra desember 2013.