Kontrollerte 2615 og anmeldte nesten 500

I 2019 gjennomførte Fiskeridirektoratet totalt 2.615 kontrollar av fiskeriet. 483 tilfelle vart anmeldt.

I 2019 gjennomførte Fiskeridirektoratet totalt 2.615 kontrollar av fiskeriet. 483 tilfelle vart anmeldt. Bildet er eit illustrasjonsfoto.   Foto: Erling Wåge

Nyheter

– Ein effektiv og truverdig kontroll av ressursuttaket er ein føresetnad for berekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsam fiskeriforvalting. Kontroll med fiskeria og landingar av fisk er derfor ein av direktoratet sine kjerneoppgåver, seier Thord Monsen, leiar for kontrollseksjonen i Fiskeridirektoratet.