Foreslår at dei to kontora skal ha lik opningstid og moglegheit for «drop in»

Det har vore diskutert korleis NAV Kinn skal organiserast. I eit framlegg til helse- og velferdsutvalet foreslår rådmann Terje Heggheim nå lik opningstid for dei to kontora og moglegheit for «drop in»-avtalar.

Det har vore diskutert korleis NAV Kinn skal organiserast. I eit framlegg til helse- og velferdsutvalet foreslår rådmann Terje Heggheim nå lik opningstid for dei to kontora og moglegheit for «drop in»-avtalar.   Foto: Fjordenes Tidende

Nyheter

Han presiserer likevel at det er partnerskapet som tek endeleg avgjerd om opningstider og tilbod på dei to kontora i Kinn.