Okla-saka

Reagerer på at kommunen ikkje har fått møte departementet

Stad-ordførar Alfred Bjørlo (V) reagerer på at kommunen ikkje fekk møte Olje- og energidepartementet før dei fatta vedtak i Okla-saka.

Alfred Bjørlo reagerer på at kommunen ikkje har fått møte departementet.  Foto: Marianne S. Rotihaug

Nyheter

Stad kommune bad 23. februar Olje- og energidepartementet (OED) om eit møte for å få informasjon om departementet sine planar for handsaming av saka, sett i lys av at Selje kommune i oktober bad om at heile konsesjonssaka vart vurder på nytt. 24. mars fekk kommunen gjort kjent med at OED hadde stadfesta NVE sitt vedtak om planendring for Okla vindkraftverk.