Jobbar med å finne teknologiske løysingar slik at bebuarane kan ha kontakt med pårørande

Kommunedirektør Åslaug Krogsæter i Stad seier ein arbeider for å få på plass teknologiske løysingar som gjer at bebuarar på institusjonar skal få ha kontakt med pårørande.

Kommunedirektør Åslaug Krogsæter i Stad seier ein arbeider for å få på plass teknologiske løysingar som gjer at bebuarar på institusjonar skal få ha kontakt med pårørande.   Foto: Marianne S. Rotihaug

Nyheter

– Vi innførte besøksforbod tidleg, og det har fungert bra. Men etter kvar så har problemet vist seg å vere mangel på kontakt. Vi arbeider med å få på plass teknologi slik at denne gruppa kan få ha kontakt med pårørande sjølv om ein ikkje fysisk er til stades, sa Krogsæter til politikarane under videomøtet.