Støtter veldedige formål med 10.000 kroner

Bremanger kommune deler i år ut økonomisk støtte til både SoFjo Pride og Krafttak mot kreft.

Bremanger kommune støtter hver av formålene med 10.000 kroner.  Foto: Arkiv

Nyheter

Både Krafttak mot Kreft og SoFjo Pride får tildelt 10.000 kroner i støtte av Breamanger kommune.