Nå skal det opprettes ungdomsråd i kommunen

– Vi trenger å få fram og få hørt ungdommens ønsker

Det blir opprettet ungdomsråd i Bremanger kommune fra og med august 2020.

Til høsten får Bremanger kommune sitt eget ungdomsråd.  Foto: Svanhild Breidalen

Nyheter

Ungdomsrådet skal ha sju medlemmer, og skal gi råd til kommunen slik at kommunestyret vet hva ungdommen mener før det blir tatt avgjørelser i en sak.