Har fått innvilga søknad

Her utset dei arbeidet med eitt år

Falck Renewables Vind AS sendte 4. mars ein søknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å få utsett frist for sette Okla vindkraftverk i drift med eitt år.

Utset arbeidet: Falck Renewables Vind AS sendte 4. mars ein søknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å få utsett frist for idriftsetting av Okla vindkraftverk med eitt år.  Foto: Privat

Nyheter

Søknaden vart innvilga og den nye fristen for idriftsetting vart sett til 31. desember 2021. Samstundes vart også varigheita på konsesjonen forlenga med eitt år frå 31. desember 2045 til same dato 2046.