Stor nedgang i skipstrafikken de siste to ukene

Det har vært en stor nedgang i skipsanløp til norske havner, dominert av stor nedgang blant passasjerskip i mars.

Passasjerskip har størst reduksjon med hele 76 prosent nedgang.  Foto: Erling Wåge

Nyheter

Det viser Kystverkets analyse av trafikkutviklinga til sjøs i perioden 16.–22. mars, med tall hentet fra Kystdatahuset.

Passasjerskip har størst reduksjon med hele 76 prosent nedgang, noe som utgjør 121 færre skipsanløp, opplyser Kystverket.

Nedgangen skyldes stopp i cruisetrafikken, og at 10 av de 12 ferjene som går i fast rute til utenlandske havner la til kai i perioden 15.–17. mars.

Totalt var det åtte prosent færre skipsanløp til norske havner i perioden 16.–22. mars, enn perioden 2.–8. mars. Nedgangen utgjør 177 skipsanløp. I tallene inngår alle seilaser som er pliktige til å melde informasjon om anløp i den nasjonale meldingsportalen SafeSeaNet Norway, men passasjer- og bilferjer i fast rute er unntatt fra denne meldeplikta.

Godstransport går likevel som normalt, med en øknad på tre prosent i lasteskipstrafikken fra 2.-8. mars til 16.-22. mars.

Tankfartøy, fiskefartøy, supplyskip, taubåter og andre spesialskip viser en mindre nedgang.