I år blir jegerne digitale

I år får alle jegere digitalt jegeravgiftskort og jegeravgiften betales elektronisk. Informasjon om jaktåret sendes digitalt i Altinn.

I år får alle jegere digitalt jegeravgiftskort og jegeravgiften betales elektronisk. Informasjon om jaktåret sendes digitalt i Altinn.  Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no

Nyheter

– Vi har gode erfaringer fra de 50.000 jegerne som i 2019 prøvde ut hel-digitale løsninger. Det var enklere for jegerne, bidro til å øke sikkerheten, og reduserte risikoen for å miste eller glemme å ta med dokumentasjonen. Slike digitale løsninger er også en effektivisering av forvaltningen, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.