Viruset kan utsette fiberutbygging

Enivest har i eit brev til Stad kommune benytta seg av Force Majeure-klausulen i kontrakta til å fråskrive seg ansvar som følgje av at kontraktfesta arbeid kan verte utsatt.

Må vente: Hjelmelandsdalen er ein av stadane som kan få utsett arbeidet med opparbeiding av fibernett som følgje av viruset.  Foto: Frithjof Silden

Nyheter

Prosjekta det gjeld for Stad kommune er prosjekta Eidsbygda – Taklo og Hjelmelandsdalen – Harpefossen.