– Regjeringa kan drive motkonjunkturpolitikk ved å løyve midlar til bygging av skipstunnelen

Fylkesordførar i Vestland sit i styringsgruppa for Stad skipstunnel og meiner at prosjektet bør byggast som ein krisepakke for bygg- og anleggsbransjen.

Fylkesordføraren i Vestland meiner regjeringa bør løyve midlar til Stad skipstunnel som eit motkonjunkturtiltak i ei krevjande tid for bygg- og anleggsbransjen.  Foto: Gjert Myrestrand

Nyheter

Fylkesordførar i Vestland, Jon Askeland, tar til orde for at det bør løyvast midlar til Stad skipstunnel som eit motkonjunkturtiltak for å skape sysselsetting og verdiskaping i bygg- og anleggsbransjen.