Ingen omkom i trafikken i fylket i første kvartal

Ingen omkom i trafikken i Vestland fylke i første kvartal, medan éin person mista livet i trafikkulykker i Rogaland. I fjor mista to personar livet i trafikken på same tid.

– Ingen drepne i Vestland i første kvartal er gledeleg, seier avdelingsdirektør Tone M. Oppedal i Statens vegvesen.  Foto: Erling Wåge

Nyheter

Dette viser Statens vegvesen sin foreløpige gjennomgang av dødsulykkene.