Halvparten av oss har endret sommerferieplaner etter koronakrisen

Nær halvparten av de spurte i en fersk undersøkelse svarer at de har endret planene for sommerferien etter koronakrisen.

Flest velger bil: For de som skal feriere i Norge er det bil som gjelder. Nesten seks av ti, 58 prosent, sier de vil foretrekke å reise med bil når de ferierer i Norge. Legger vi til bobil og MC er vi oppe i syv av ti.  Foto: NAF

Nyheter

– Reiserestriksjoner og en endret økonomisk hverdag gjør at svært mange nå endrer ferieplanene sine, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF i en pressemelding.

Mer enn en tredjedel, 35 prosent, har endret sommerferieplanene på grunn av reiseforbud. Ytterligere 12 prosent har endret ferieplanene på grunn av økonomi.

Det kommer fram i en fersk landsrepresentativ undersøkelse gjennomført av InFact på oppdrag for NAF.

– At så mange har endret planene sine allerede, sier mye om hvordan usikkerheten vi nå lever med raskt påvirker planene vi legger fremover, sier Ryste.


Har koronakrisen endret
planene dine for sommerferien?

Ja

48 %
Endret pga. økonomi 12 %
Endret pga. reiseforbud 35 %

Nei

27 %

Vet ikke ennå

25 %

Total

25 %


(på grunn av avrunding avviker summen av svarene under «ja» med ett prosentpoeng)

Ferie i Norge

Når så høy andel svarer at de har endret planer på grunn av reiserestriksjoner, er det sannsynlig at mange flere nå ser for seg å feriere hjemme i Norge. For dem som skal feriere i Norge er det bil som gjelder:

– Nesten seks av ti, 58 prosent, sier de vil foretrekke å reise med bil når de ferierer i Norge. Legger vi til bobil og MC er vi oppe i sju av ti. Så det kan bli folksomt på veiene våre i sommer, særlig hvis de strengeste tiltakene som hytteforbudet og at maks fem personer kan være sammen i grupper utendørs er opphevet innen den tid, sier Ryste.

Oppdag nye steder

Heldigvis har vi både godt med plass og varierte tilbud for folk som ønsker ferieopplevelser i Norge.

– Omveier er ofte snarveier til gode opplevelser sier vi i NAF, ihvert fall når det gjelder ferieturene. Når veien er målet har vi tid til å stoppe opp og søke nye opplevelser og inntrykk, sier Ryste.

NAF og Norsk Kulturarv har i fellesskap plukket ut 32 strekninger som er gode, lengre og interessante alternativer til store gjennomfartsveier. Langs “Norges beste omveier” finner du attraksjoner, kulturminner, familieaktiviteter og turmuligheter du kanskje ikke har tenkt på tidligere.

Veivedlikehold

Trygghet på og langs veien er viktig når mange skal legge ut på bilferie i Norge. NAF er glad for at Stortinget er blitt enige om å bevilge én ekstra milliard til vedlikehold av vei og jernbane, som en del av tiltakspakkene for å begrense skadene av koronatiltakene for norsk næringsliv. Stortinget har også signalisert at det kommer nye milliarder til fylkesveiene.

– Dette er helt i tråd med det NAF har etterlyst på vegne av våre medlemmer. Det er et stort behov for mer veivedlikehold i hele landet. Nå kan vi bruke muligheten til å holde hjulene i gang gjennom å dele ut flere vedlikeholdsoppdrag til norske selskap, og samtidig sikre tryggere og bedre veier, sier Camilla Ryste.