Nå ønsker de velkommen til åpen gudstjeneste igjen

Kristi Himmelfartsdag, torsdag 21. mai ønsker sogneprest Beate Folkestad Osdal og kirkeverge Erling Bakke Nydal velkommen til åpen gudstjeneste igjen.

Gleder seg: Sokneprest i Vågsøy Beate Folkestad Osdal og dagleg leder/kirkeverge Erling Nyvoll gleder seg til å møte folk til gudstjeneste igjen.  Foto: Privat

Nyheter

Tirsdag 5. mai ble smittevernveilederen for gudstjenester og kirkelige handlinger gjort kjent, og regjeringen offentliggjorde 7. mai sin plan for gjenåpningen av Norge. Det innebærer blant annet at man kan samles til gudstjeneste i kirkene igjen, så lenge en følger den oppdaterte covid-19-forskriften.