Mener eldrerådene ikke er tatt med på råd under koronapandemien

– Det kan være lovstridig

Kun 18 prosent av eldrerådene er tatt med på råd under koronapandemien, viser ny undersøkelse Sentio Research har gjennomført for Pensjonistforbundet. Pensjonistforbundet ber nå regjeringen og KS undersøke om den manglende involveringen kan være lovstridig.

Forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet mener det er nedslående at under en femtedel av kommunene har brukt eldrerådene i arbeidet mot koronapandemien.  Foto: Pensjonistforbundet

Nyheter

- Eldrerådene skal tas med på råd i alle saker som angår eldre. Vi ber derfor regjeringen og KS om en redegjørelse for om kommunenes manglende involvering er lovlig, sier forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet, som mener dette kan være i strid med forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd.

Sentio Researchs kommuneomnibus er en undersøkelse rettet mot administrativ og politisk ledelse i alle norske kommuner. På spørsmålet «Har eldrerådet i din kommune blitt tatt med på råd i forbindelse med koronapandemien?», svarte kun 18 prosent ja. Hele 51 prosent svarte nei og 31 prosent svarte vet ikke.