Inviterer til folkemøte om symjebasseng og fleirbrukshall

Stad kommune ynskjer å høyre innbyggjarane sine meiningar rundt det planlagte bassenget, samt ein fleirbrukshall i Selje.

Selje skule: Stad kommune inviterer til folkemøte om bassengsituasjonen i Selje.   Foto: Bjørn Erik Drabløs

Nyheter

I folkemøtet vil det bli orientering om arbeidet med rom- og funksjonsprogram, gjennomgang av mottekne innspel frå brukargruppa og innspel frå publikum.