Kommunen ber regjeringa ta imot fleire flyktningar

Det kjem fram i eit fråsegn frå Stad kommunestyre datert 7. mai.

Moria: Stad kommunen ber regjeringa om å svare positivt på førespurnaden frå Hellas om å ta imot einslege mindreårige og andre sårbare frå flyktningleirane.  Foto: Arkiv

Nyheter

I fråsegna står det følgjande: