Fire partier har kommet til enighet

Sier nei til å redusere antall rettskretser

Ap, FrP, SP og SV har i dag kommet til enighet om å si nei til regjeringens forslag om redusere antall rettskretser og dermed sentralisere de selvstendige domstolene i Norge som er varslet at kommer som sak til Stortinget i juni.

Per Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet er en av fire som har underskrevet en felles erklæring som er sendt ut fra fire partier, der de sier nei til regjeringens forslag om å redusere antall rettskretser.  Foto: Privat

Nyheter

- FrP mener det er unødvendig å gjøre endringer i rettskretser for å sikre norske borgeres rettssikkerhet. Samtidig vil de økonomiske innsparingene være ubetydelige. Det er derfor ikke tilstrekkelig grunnlag for å iverksette en omfattende reform for norske domstoler. Norske borgeres rettssikkerhet er svært godt ivaretatt i dagens lovverk, eksempelvis ved at man har adgang til å hente dommere fra nærliggende domstoler for å unngå habilitetsproblem – som er blant regjeringens hovedargument for å foreta en endring av rettskretsene. Vi har i dag ingen signal som tyder på at distriktene ikke ivaretar borgernes rettssikkerhet på en forsvarlig måte, og jeg har full tillit til at domstolene både i distriktene og i byene løser dette på en ryddig måte innenfor eksisterende lovverk. Norge er blant de beste i verden hva gjelder rettssikkerhet – det skal vi være stolte av, sier Per Willy Amundsen, justispolitisk talsperson for FrP.