Uten innsats fra foreldrene ville ikke barna ha kommet seg på skolen

Ved Raudeberg skule har foreldrene selv tatt på seg ansvaret med å kjøre barna til skolen. Uten hjelp hjemmefra ville det ikke gått, sier rektor Annelin Refvik.

Ved Raudeberg skule har foreldrene selv tatt på seg ansvaret med å kjøre barna til skolen. Uten hjelp hjemmefra ville det ikke gått, sier rektor Annelin Refvik.  Foto: Frithjof Silden

Nyheter

Skoletransport har vært utfordrende for mange skoler, ettersom bussene kun kan kjøre halvfulle for å ivareta avstandskrav. På Raudeberg skule hadde ikke barna kommet seg på skolen om ikke foreldrene selv hadde kjørt dem, sier rektor Annelin Refvik til Fjordenes Tidende.