Har mottatt midlar for å kunne gå til sak mot kommunen

Det kjem fram i ei pressemelding frå Stad Landskap. Dei meiner at innbyggjarinitiativet ikkje vart riktig behandla i forrige kommunestyremøte i Stad.

Ikkje riktig: Stad Landskap meiner at vedtaket som vart fatta i Stad kommunestyre ikkje er fatta på riktig måte.  Foto: Privat

Nyheter

– Stad Landskap erkjenner at utval for areal og eigedom 28.04.2020 gjorde vedtak i den siste dispensasjonssaka knytt til Okla vindindustrianlegg ved Vestkapp. Utvalet valde etter føringar frå utvalsleiar å gjere vedtak før innbyggjarinitiativ gjennom regjeringas minsak.no vart løfta i kommunestyret 07.05.2020, der kommunestyret gjorde vedtak med fleire tilleggspunkt utfyllande til/i tilknyting til vedtaket i utvalet 28.05.2020.