Har startet arbeidet med den nye trimløypa

Nå er arbeidet med den nye trimløypa på Flatraket i full gang. Om alt går etter planen kan den stå ferdig i løpet av sommeren.

Entreprenør Kvernevik jobber nå med å gruse skogsveien.  Foto: Privat

Nyheter

Det har vært en lang vei å gå for å få på plass trimløypa, men nå ser det lyst ut for bygdas mosjonister. Flatraket Idrettslag søkte kommunen om spillemidler i 2018 og fikk innvilget søknaden i 2019. Planen var å starte arbeidet i januar i år, men ulike forsinkelser utsatte arbeidet noen måneder. Nå er derimot arbeidet i gang i Flatraksdalen, hvor det til slutt vil stå ferdig en nesten tre meter bred og tre kilometer lang tursti.