Styrker regional bemanning for å avhjelpe krisen

Innovasjon Norge opplever stort påtrykk fra bedrifter over hele landet som ønsker krisehjelp. Nå utlyses flere nye midlertidige stillinger som skal sikre at bedriftene får raskest mulig saksbehandling.

Innovasjon Norge utlyser flere midlertidige stillinger som skal sikre at bedrifter som ønsker krisehjelp får raskest mulig saksbehandling.  Foto: Astrid Waller

Nyheter

Innovasjon Norge har fått i oppdrag fra norske myndigheter å fordele en tiltakspakke på 4,7 milliarder kroner til et koronarammet norsk næringsliv. Tiltakspakken skal bidra til fortsatt innovasjon og omstilling i norske bedrifter i en vanskelig tid. For å håndtere mange nye henvendelser vil Innovasjon Norge i denne omgang tilsette 15 nye finansieringsrådgivere på midlertidig basis.