Ønsker å sette opp en matvogn her for å øke opplevelsen for turistene

Ragne Beate og Per Even Larsen søker Kinn kommune om å få tillatelse til å sette opp en matvogn ved Kannesteinen i Oppedal.

Ragne Beate og Per Even Larsen søker Kinn kommune om å få tillatelse til å sette opp en matvogn ved Kannesteinen i Oppedal.   Foto: Erling Wåge

Nyheter

De ønsker å starte opp et slikt tilbud fra påsketider 2021 når koronakrisen forhåpentligvis er under kontroll, skriver de.