Kjem med konkrete innspel til ny arealplan

– Det er heilt avgjerande at ein definerer Måløy, Raudeberg og Deknepollen som eitt felles sentrumsområde

– Mangel på definerte areal til både næring og busetting i tidlegare Vågsøy er etter vårt syn den viktigaste utfordringa å løyse i arealplanen, skriv prosjektleiar Frank Willy Djuvik ved Måløy Vekst i vekstselskapet si uttale til kommunen når dei no skal revidere arealeplanen.

– Mangel på definerte areal til både næring og busetting i tidlegare Vågsøy er etter vårt syn den viktigaste utfordringa å løyse i arealplanen, skriv prosjektleiar Frank Willy Djuvik ved Måløy Vekst i vekstselskapet si uttale til kommunen når dei no skal revidere arealeplanen.   Foto: privat

Nyheter

Djuvik presiserer at uttalen fra vekstselskapet i hovudsak fokuserer på den delen av planen som gjeld tidlegare Vågsøy, og at uttalen må sjåast i den samanhengen.