Ber kommunen gjere om vedtaket sitt om å la oppdrettsselskapet få etablere anlegget

Med heimel i forvaltningslova og plan- og bygningslova klagar Fylkesmannen i Vestland på vedtaket til plan- og samfunnsutvalet i Kinn kommune om å gi dispensasjon frå arealdelen til kommuneplanen når det gjeld fortøyningar til eit nytt akvakulturanlegg ved Silda. No ber Fylkesmannen om at vedtaket vert omgjort slik at søknaden vert avslegen.

Med heimel i forvaltningslova og plan- og bygningslova klagar Fylkesmannen i Vestland på vedtaket til plan- og samfunnsutvalet i Kinn kommune om å gi dispensasjon frå arealdelen til kommuneplanen når det gjeld fortøyningar til eit nytt akvakulturanlegg ved Silda. No ber Fylkesmannen om at vedtaket vert omgjort slik at søknaden vert avslegen.  Foto: Fjordenes Tidende

Nyheter

Fylkesmannen forklarer bakgrunnen for å sende klagen: