Har laget en ny veileder for å hjelpe kommuner med bedre planlegging i sjøområdene

− Vi ønsker at kommunene skal planlegge for havbruk og andre næringer i sine sjøområder. Derfor har vi laget en veileder som viser hvordan verktøyene i plan- og bygningsloven kan brukes til dette, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

− Vi ønsker at kommunene skal planlegge for havbruk og andre næringer i sine sjøområder. Derfor har vi laget en veileder som viser hvordan verktøyene i plan- og bygningsloven kan brukes til dette, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Bildet er et illustrasjonsfoto. 

Nyheter

Mange kommuner og fylkeskommuner har utarbeidet gode planer for sine kystnære sjøarealer, men fortsatt er det kommuner som bør ta i bruk planverktøyene mer aktivt.