Skal observere og overvåke lokale småfugler

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) gjennomfører på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Norges bondelag, og Norsk bonde- og småbrukarlag kontinuerlig overvåking av fuglebestander i jordbrukslandskapet. Nå har turen kommet til Stad kommune.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) gjennomfører på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Norges bondelag, og Norsk bonde- og småbrukarlag kontinuerlig overvåking av fuglebestander i jordbrukslandskapet. Nå har turen kommet til Stad kommune.   Foto: Nibio

Nyheter

Dette er en overvåking som ble startet i 2000 . Arbeidet foregår på tilfeldig utvalgte flater på 1 kvadratkilometer over hele landet.