Vårflom kan ødelegge hundrevis av campingvogner

Hundrevis av campingvogner befinner seg i faresonen for å bli ødelagt av vårflom i år.

Illustrasjonsfoto: Erling Wåge, arkiv 

Nyheter

Ved hver eneste storflom får mange campingvogner omfattende vannskader der de står eller blir ført med av de store vannmassene.

– Eiere av campingvogner bør nå planlegge for rask evakuering og flytting av vognen til et trygt sted. Vi er kommet til det punktet i flomvarslene hvor en slik nødplan er nødvendig. En rekke campingplasser ligger svært utsatt til om varslene slår til og det blir storflom i år, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i en pressemelding fra If Skadeforsikring.

Mange av Norges mest populære campingplasser ligger langs vassdrag og elver hvor det kan bli flom som kan føre til store ødeleggelser.

Det er stor sannsynlighet for vårflom både i sør og nord i år. Det går frem av den ferske vårflomanalysen til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Hvor stor flomtoppen blir, og når den kommer, avhenger av hvordan været utvikler seg. Hvis det blir bråvarmt, med masse regn i tillegg, er det en dårlig kombinasjon, understreker forsikringsselskapet i pressemeldingen.

– Som campingvogneier bør du ta kontakt med campingplassen din for å sjekke om den har planer for flytting og evakuering av vogner. Likevel er det ditt ansvar som eier å gjøre tiltak for å unngå eller begrense skade. Vi får håpe det ikke blir storflom, men muligheten for det har blitt varslet i lang tid. Dermed er det mulig for alle å sikre vognen sin om nødvendig, sier Clementz.

Dersom nødvendig sikring ikke blir gjort, har forsikringsselskapene anledning til å kutte i erstatningen.

– Det skjer heldigvis ikke ofte, og er ikke noe forsikringsselskapene ønsker å gjøre. Det hender i de tilfellene hvor man nærmest har stått med hendene i bukselommene og sett på at vognen blir tatt av vannet, selv om man har hatt ukes- eller dagesvis på å evakuere campingvognen til en sikker plass, sier informasjonssjefen.

– Oppbevares campingvogn eller -bil på egen tomt, og den er flomutsatt, er det selvsagt viktig å gjøre tiltak der også, avslutter Clementz.