Kommunen har fått svar på spørjeundersøking

Dette ønskjer folk i Selje at basseng og fleirbukshall skal innehalde

Dei 50 personane som møtte opp til folkemøtet i regi av Stad kommune vitna om at dette er noko som bygda brenn for å få i stand så fort som råd.

Folkemøte: Rundt 50 personar møtte opp til folkemøtet om basseng og fleirbukshall i Selje.  Foto: Bjørn Erik Drabløs

Nyheter

Møtet vart innleia av Torfinn Myklebust som orienterte om arbeidet med rom- og funksjonsprogrammet der alternative plasseringar av tilboda vart nemnt. Både som eit samarbeid med omsyn til basseng med private aktørar, og frittståande bygg – anten ein kombinasjon av svømmehall og fleirbrukshall, eller ein frittståande fleirbrukshall.