Etterlyser synfaring frå kommunen i kulturminnekonflikt

Styret i Stad Landskap etterlyser synfaring fra Stad kommune i forbindelse med byggingen av «Draumeplassen» i Borgundvågen.

Thomas Honningsvåg er nestleder i Stad Landskap.  Foto: Marianne S. Rotihaug

Nyheter

I et brev til ordføraren i Stad kommune, ber styret i Stad Landskap om at ein synfaring gjennomførast snarast ettersom prosjektet har stoppa opp: