Departementet godkjente ikkje tilleggspunktet om fleire sentrum

Ber fylket gjere ei ny vurdering av handelsreglane

Kommunal- og regionaldepartementet godkjente ikkje fylkestingets si avgjerd om at det skal vere lov å regulere inn fleire sentrumsområde i same regionsenter. Departementet sender saka tilbake til Vestland fylkeskommune for ny vurdering.

Vågsøy kommune var glad fylkestinget stemte ned forslaget til ny handelsføresegn der sentrum skulle ha ein viss radius og bestemte at kommunar sjølv avgjer kor mange sentrum dei vil ha. Fylkesmannen har innvendingar til vedtaket i fylkestinget om å tillate fleire sentrum og bedt departementet avgjere. Dei på si side sender vedtaket tilbake til fylkeskommunen med beskjed om å sjå på det på nytt og finne fram til felles reglar for heile Vestland.   Foto: Vågsøy kommune

Nyheter

Det er i eit brev sendt frå departementet til fylkeskommunen at denne informasjonen kjem fram.