Kaller inn til hastekonferanse om vindkraft

Motvind Norge inviterer til konferanse om vindkraft i samarbeid med fiskerinæringen. Konferansen holdes i Oslo mandag 15. juni.

Hastekonferanse: Motvind Norge inviterer til konferanse om vindkraft i samarbeid med fiskerinæringen. Konferansen holdes i Oslo mandag 15. juni.  Foto: Erling Wåge

Nyheter

– Situasjonen rundt vindkraftprosjekter oppleves som dramatisk i hele landet, og stadig flere krever at Stortinget må komme på banen. Denne hastekonferansen er et første tilbud om dette.