Forkastet klagen, mener den populære turløypa bør få utvides som planlagt

Klagenemda i Kinn tok ikke Fylkesmannens klage på utbygging av turløypa ved Dalsneset i Deknepollen til følge etter dagens synfaring og påfølgende saksbehandling.

Klagenemda i Kinn tok ikke Fylkesmannens klage på utbygging av turløypa ved Dalsneset i Deknepollen til følge etter dagens synfaring og påfølgende saksbehandling.  Foto: Gjert Myrestrand

Nyheter

Politikerne i klagenemnda pekte på at naturinngrepet er begrenset fordi SFE skal bygge ny kraftlinje i området, og at dette betyr at det blir kjøring med anleggsmaskiner og annet i området uansett.