Klare for sommerfest

– Vi trenger en fest i gata som start på sommeren, og satser på full rulle

– Vi gleder oss til sommerfesten, sier handelsstanden i Måløy, som er glad for at det blir et arrangement i sentrum som erstatning for de tradisjonelle Måløydagene. – Vi trenger en fest i gata som start på sommeren, sier Susanne Santiago ved B-Young.

Fra venstre: Fred Torskangerpoll, Amund Gotteberg, Bjørn Roger Hennøen, Mats Brunsvik, Susanne Santiago og Andreas Frantzen.  Foto: Gjert Myrestrand

Nyheter

– Det var flott at Sommerfest i Måløy kom på plass når Måløydagene ikke kunne arrangeres som vanlig i år, sier Fred Torskangerpoll hos Radio TV Service.