Krever at den siste kvalitetssikringa må komme raskere, og før statsbudsjettet er klart

– Det er ingen rimelig grunn til å måtte bruke fem måneder på et slikt avgrenset stykke arbeid

Nettverk for samferdsel, Sunnmøre, reagerer også på den nye kvalitetssikringen som er bestilt på Kystverkets rapport om tunnelen. I et brev til samferdselsministeren krever de at fristen blir kortet inn, slik at konklusjonen kommer i tide til statsbudsjettet.

Nettverk for samferdsel, Sunnmøre, reagerer også på den nye kvalitetssikringen som er bestilt på Kystverkets rapport om tunnelen. I et brev til samferdselsministeren krever de at fristen blir kortet inn, slik at konklusjonen kommer i tide til statsbudsjettet.  

Nyheter

Kystverket leverte i 2017 et forprosjekt for Stad skipstunnel. Forprosjektet har vært gjennom ekstern kvalitetssikring (KS2) som ble ferdigstilt i mai 2018. Fra sammendraget og konklusjoner i KS2 har Nettverk for samferdsel, Sunnmøre merket seg at Atkins/Oslo Economics mener at prosjektet er veldefinert og entydig avgrenset i forprosjektdokumentet og styringsdokumentet.