Har sendt krass uttale til departementet

Det nye kystrådet krev også at arbeidet med skipstunnelen startar neste år

Frå venstre: Kjetil Felde (Fjaler kommune), Alfred Bjørlo (Stad kommune), Anne Kristin Førde (Bremanger kommune), Ole André Klausen (Askvoll kommune), Ola Teigen (Kinn kommune), Odd Harald Eide (varaordførar Gulen kommune) og leiar av Kystrådet Gunn Åmdal Mongstad (Solund kommune). Hyllestad kommune var ikkje til stades.   Foto: privat

Nyheter

Kystrådet, som består av kommunane langs kysten av Sogn og Fjordane: Gulen, Solund, Hyllestad, Fjaler, Askvoll, Kinn, Bremanger og Stad, møttest torsdag i Bremanger, og samla seg om denne felles uttalen om Stad skipstunnel. Uttalen baserer seg på Stad kommune sin nyleg vedtekne uttale: