Helse- og omsorgsministeren kommer på besøk for å høre om koronaerfaringene

Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøker Sunnfjord og Stad kommune 26. juni

Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøker Sunnfjord og Stad kommune 26. juni. Her er Høie ved eit tidlegare besøk på Nordfjord sjukehus.   Foto: Jørn-Arne Tomasgard

Nyheter

Korleis koronapandemien har påverka helse- og omsorgstenestene i kommunane, er tema Bent Høie sitt besøk i Førde og på Nordfjordeid fredag.

Ved Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester i Sunnfjord vil dei vise korleis ein kan bruke velferdsteknologi for å hindre smitte. Ved Eid legekontor har dei kome langt med tverrfagleg teamarbeid, og vil vise korleis ein kan følge opp pasientar med kronisk sjukdom heime ved hjelp av digitale løysingar.

Eid legekontor har vore pilot for tverrfaglege primærhelsetenesteteam for pasientar med diabetes, kols, livsstilssjukdomar og psykiske helseproblem.

På Førde sentralsjukehus får statsråden høyre om drifta av sjukehuset under koronapandemien