Kommunane har oppretta ei eiga «fylkes-kohortavdeling»

Av omsyn til smittevern og ressursbruk har kommunane i regionen oppretta ei «fylkes-kohortavdeling» lokalisert i Sunnfjord kommune for smitteførande pasientar som vert utskrive frå sjukehus. Samt for pasientar som ikkje treng sjukehusopphald, men som treng utvida pleie.

Av omsyn til smittevern og ressursbruk har kommunane i regionen oppretta ei «fylkes-kohortavdeling» lokalisert i Sunnfjord kommune. Bildet er frå inngangen til kohortavdelinga ved Nordfjord sjukehus, det er ikkje der denne fylkesavdelinga er.   Foto: Helse Førde

Nyheter

- Kinn kommune er ein av kommunane som er med i samarbeidet, fortel kommunalsjef Norunn Stavø.