Sjå dei lokale områda riksantikvaren vil ha med på lista over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse

Riksantikvaren skal etablere eit register over Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA-registeret) for alle fylke i landet.

Klosterlandskapet på Selja er på lista over forslag til KULA-område.  Foto: Fjordenes Tidende

Nyheter

Riksantikvaren ønskjer saman med Vestland fylkeskommune å møte kommunane for å presentere og drøfte dei førebelse framlegga til landskap.