Turlaget har forståing for kommunen si avgjerd

Sjølv om Ytre Nordfjord Turlag har som mantra å få folk til å nytte seg av naturen, har dei samstundes forståing for grunneigarane sine synspunkt i den omtala saka i Hoddevik og Ervik i Stad kommune.

Sjølv om Ytre Nordfjord Turlag har som mantra å få folk til å nytte seg av naturen, har dei samstundes forståing for grunneigarane sine synspunkt i den omtala saka i Hoddevik og Ervik i Stad kommune.   Foto: Fjordenes Tidende

Nyheter

For dei to omtala stadane, har fulle campingplassar ført til at tilreisande set opp telt i utmark, noko som fram til nyleg var lovleg ifølgje friluftslova. Men sjølv om leiar i turlaget, Tor Magne Gangsøy, omfamnar allemannsretten, trekker han i dette høve fram ei anna «lov» for å grunngi kvifor dei vel å støtte vedtaket frå kommunen.