Ser visjonen ta form

Trivst med travel hobby

For Margareth Leivdal og mannen Jarle Leikanger betyr ferie å gjere noko anna enn ein gjer til vanleg.

Idyll: Margareth Leivdal og Mannen Har hatt travle dagar i løpet av sommarferien sin. Restauranten «Fru Inga» som vanlegvis berre er ope i helgane og til spesielle anledningar, har hatt gode besøkstal i løpet av den litt spesielle sommaren vi er inne i. Framover har paret planar om å utvide drifta, med eigne tilsette og overnattingstilbod i sjøbua nedanfor restaurant- og selskapslokala.   Foto: Bjørn Erik Drabløs

Nyheter

«Hobbyen vår» omtalar Margareth restauranten Fru Inga som ho og mannen har drive i overkant av eitt år.